marți, 22 noiembrie 2022

Douăzeci de puncte pe ordinea de zi a ședinței CJA

de Valentin Iacob

O ordine de zi consistentă, cu 20 de puncte, cărora li s-a adăugat, desigur, și diversele, a fost în dezbaterea consilierilor județeni în cadrul ședinței ordinare de astăzi. În primul rând, au fost adoptate procesele verbale ale ultimelor două ședințe de consiliu. Apoi, am avut trei puncte în care a fost reglementat Statutul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru aparatul propriu de specialitate, dar și pentru două dintre instituțiile subordonate: Spitalul de Psihiatrie Mocrea respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Tot la nivelul DGASPC s-a votat reorganizarea centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități și, de asemenea, s-a aprobat plata taxei anuale de membru  în Rețeaua Socială Europeană-The European Social Network (ESN).

Pe ordinea de zi am avut două proiecte importante care vizează două drumuri județene: pentru drumul Mâsca-Măderat-Arăneag s-a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), cât și cuantumul finanțării CJA pentru acest obiectiv, iar pentru drumul Lipova-Șiștarovăț-Cuveșdia-limită județ, spre Timiș, s-a aprobat întreaga documentație tehnico-economică: Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), indicatorii tehnico-economici actualizați, cât și devizul general actualizat. Ambele drumuri sunt cuprinse în Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

Două proiecte, legate de Sistemul de Sănătate din județul Arad, au fost astăzi în dezbatere:

            – Proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” și a cheltuielilor legate de acesta;

            – Proiectul „Îmbunătățirea capacității de prevenție, diagnostic și tratament în cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad” și a cheltuielilor legate de acesta;

Consiliul Județean Arad va depune aceste două proiecte pentru a fi finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În domeniul învățământului special am avut pe ordinea de zi mai multe proiecte. S-a aprobat derularea unui proiect Erasmus+ de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI), prin care se realizează un schimb de experiență cu parteneri din Portugalia. A fost mărit numărul burselor acordate în învățământul special, astfel încât totalul burselor acordate de către Consiliul Județean se ridică la 357, burse sociale, de merit, de studiu și de performanță. Nu în ultimul rând, la Liceul Special „Sfânta Maria” a fost preluat un teren, pentru a realiza acolo un teren de sport multifuncțional, cât și locuri de joacă pentru elevii care frecventează această unitate de învățământ.

Două puncte au făcut referire la avizarea unor prețuri în agricultură: stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, indice necesar evaluării arendei, respectiv stabilirea prețului mediu la iarbă în județul Arad.

Ordinea de zi a fost întregită de două proiecte prin care am dat în folosință gratuită bunuri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, respectiv a unui spațiu către ADI Apă-Canalizare.  Am avut și un proiect privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra unui imobil din municipiu. În final, a mai fost un proiect care necesită vot secret, privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad”.

Distribuie articolul
Contrapunct News Logo