vineri, 25 octombrie 2019

Mai multe locaţii pentru activităţi comerciale de Moş Nicolae

de Basil Mureșan

Anul acesta, Primăria Municipiului Arad a stabilit 97 de locuri, distribuite în 14 amplasamente, pentru desfăşurarea activităţilor comerciale, pe domeniul public cu ocazia Sărbătorii de Sf. Nicolae.

53 de locuri vor fi disponibile în aria protejată a muncipiului unde mobilierul stradal va fi compus din masă, 1 scaun, umbrelă neinscripţionată. Nu vor fi acceptate corturile sau alte construcţii provizorii. Suprafaţa atribuită rămâne ca şi anul trecut 2,00 mp/locaţie. Fiecare comerciant va putea ocupa un singur amplasament în următoarele locaţii:

Acestea sunt repartizate după cum urmează:

 1. B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B )               – 8   locuri        
 2. B-dul Revoluției nr.26 (în fața magazinului ”Marelbo”)                                       – 8   locuri
 3. B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania)                 – 8   locuri
 1. B-dul Revoluției nr.82-84 (de la nr.82 până la ghereta cu cărți)                            – 8   locuri
 2. B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și Banca Românească    – 8   locuri
 3. B-dul Revoluţiei nr. 25 -27 (între ”Café bar Crama Unic” și banca ”Idea Bank”  – 8  locuri
 4. Zona Boul Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate

la postul TRAFO)                                                                                                    – 5  locuri   

            Alte 44 de locuri vor putea fi ocupate în afara ariei protejate, unde fiecare comerciant va putea ocupa   un singur  amplasament  în suprafaţă de 9,00 mp/locație, iar mobilierul stradal va fi compus din: masă şi un  scaun, protejate de o structură de tip „umbrar”, din pânză, fără elemente de închidere perimetrală.

Cele peste 40 de locuri sunt distribuite după cum urmează:                                                        

    8.  Cartier Micălaca – Aleea Borsec                                                                                    – 8 locuri

    9.  Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde                                                                                   

        și stâlpii metalici din colțul ”Digi RCS-RDS” )                                                           – 5 locuri

    10. P-ţa U.T.A. –  între magazinul ”Filip” si biserică (pe partea dinspre biserică)           – 5 locuri

    11. P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 58-61 de la magazinul ”Second Hand”                                                                                                                       

          până la colţul dinspre  ING Bank )                                                                             – 5 locuri    

    12. Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, în dreptul magazinului ”Mobexpert”                            – 5 locuri                                                       

    13. Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6, (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul

          dinspre magazinul ”Unicarm”)                                                                                   – 8 locuri  

    14. Piaţa Gării (între alimentara ”Alcarom” si magazinul ”Daspi” )                                – 8 locuri

Locurilede vânzare se atribuie în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în județul Arad.

Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați anterior se pot aloca comercianților a căror activitate legal desfășurată se încadrează în codurile CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

 Cererile de participare la eveniment se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5), începând cu data de 11.11.2019 până la data de 15.11.2019.  

     Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

 • cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) a Primăriei Municipiului Arad;
 • copie buletin de identitate sau carte de identitate;
 • acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • împuternicire notarială – in cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.        

Perioada de ocupare a domeniului public  este 04-06.12.2019, comerţul ambulant desfăşurandu-se în anumite condiţii:

 • comerţul ambulant se va desfăşura cu articole tradiţionale specifice Sărbătorii de Sf. Nicolae;
 • activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală, circulația pe pistele de biciclete și auto precum şi activitatea specifică zonei;
 • se va respecta curăţenia domeniului public afectat;
 • să dețină la locul de vânzare, acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului, care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat.

      Anul trecut, Primăria Municipiului Arad a alocat pentru comerţul ambulant cu produse specifice sărbătorii de Sf. Nicolae un număr de 69 de locuri dispuse în 10 amplasamente.

Distribuie articolul
Contrapunct News Logo