vineri, 22 februarie 2019

UN CONTENCIOS CONTONDENT

de Basil Mureșan

Din ciclul A ÎNCEPUT PRECAMPANIA LA DAT LA GIOALE, astăzi avem un comunicat al Prefecturii. V-am lăsa să-l citiți prima oară, dar vă prindeți medulla oblongata în termeni, și gata. Așa că o să încerc să explic, pe înțelesul unui copil de șase ani jumate. Unul cu inteligența peste medie.

Deci, Costel vrea zece mere. Mami îi dă bani pentru zece mere. Ele costă zece lei. Dar Costel vrea douăzeci de lei. Mami îl întreabă pe Costel la ce îi trebuie restul de bani. Costel nu răspunde clar, apoi pur și simplu nu mai vrea să răspundă. Lui îi trebuie douăzeci de lei și gata. Problema e că mami îl întreabă de ce îi trebuie 20 de lei mult după ce Costel i-a luat de pe masă.

Problema cea mai mare e că nu sunt banii lui mami, ci ai vecinei. I-a uitat pe masă, când a luat lapte. De la mami, nu de mami. Și, dacă nu vă e clar, atașăm comunicatul.

       Prefectul Județului Arad, în urma exercitării controlului de legalitate cu privire la Hotărârea nr. 365 din 21.09.2018 a Consiliului Local Municipal Arad, a constatat că aceasta a fost adoptată cu încălcarea normelor de tehnică legislativă pentru adoptarea actelor normative, potrivit Legii 24 din 2000. Drept urmare, a fost înregistrată  pe rolul Tribunalului Arad – Secția Contencios Administrativ și Fiscal o acțiune în contencios administrativ având ca obiect anularea acestei hotărâri. Anterior înregistrării acțiunii în contencios, a fost purtată o corespondență cu Primăria Municipiului Arad prin care s-a solicitat supunerea în atenția Consiliului Local Municipal Arad, în ședință publică, a observațiilor formulate cu privire la HCLM 365/2018 în vederea reanalizării acesteia prin prisma normelor de tehnică legislativă. Conform răspunsului primit din partea Primăriei Municipiului Arad, comisiile de specialitate din cadrul CLM Arad au luat act de solicitarea Instituției Prefectului – Județul Arad fără ca mai apoi să fie operate modificările solicitate asupra HCLM 365/2018.

        În fapt, HCLM 365/2018, în titlul său, aprobă modificarea și completarea HCLM 41/2014 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Regenerare urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad”, însă în dispozitivul său nu indică în mod expres în ce constă modificarea și completarea HCLM 41/2014 prin nominalizarea textului vizat și prin utilizarea sintagmei „se modifică și va avea următorul cuprins:”, urmată de redarea noului text, în conformitate cu dispozițiile art. 59 alin. 1 și 2  din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru adoptarea actelor normative.

        De asemenea, HCLM 365/2018 nu este motivată în fapt întrucât în preambulul hotărârii nu s-a arătat motivarea reglementării potrivit dispozițiilor art. 43 alin 1 din Legea 24/2000 iar Expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Arad, nu reprezintă o veritabilă motivare a proiectului de hotărâre, nefiind învederate considerentele pentru care se impune modificarea și completarea Studiului de fezabilitate inițial aprobat prin HCLM 41/2014.

         Acțiunea în contencios administrativ a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Arad, situație în care HCLM 365/2018 este suspendată de drept până la soluționarea definitivă a cauzei, potrivit dispozițiilor art. 3 alin 3 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ „Exercitarea controlului de legalitate al actelor emise de consiliile locale este una din atribuțiile fundamentale ale Instituției Prefectului și o activitate pe care o tratăm foarte serios. Emitenții acestor acte trebuie să respecte în mod strict normele prevăzute de legislația în vigoare, lucru ce nu s-a întâmplat în cazul hotărârii față de care am formulat acțiunea în contencios administrativ. Rolul nostru este de a verifica strict legalitatea acestor hotărâri, atribuție pe care țin să o îndeplinim întodeauna cu profesionalism”, a declarat Prefectul Județului Arad, doamna Florentina Horgea.

Distribuie articolul
Contrapunct News Logo